ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΠΡΟΧ. 21/2020)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΠΡΟΧ. 21/2020)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΠΡΟΧ. 21/2020)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη