ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ (ΠΡΟΧ. 36/2020)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ (ΠΡΟΧ. 36/2020)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ (ΠΡΟΧ. 36/2020)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη