ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΡΟΧ. 72/2020)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΡΟΧ. 72/2020)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΡΟΧ. 72/2020)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη