ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ» (ΠΡΟΧ. 63/2019)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ» (ΠΡΟΧ. 63/2019)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ» (ΠΡΟΧ. 63/2019)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη