ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (ΠΡΟΧ. 65/2018)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (ΠΡΟΧ. 65/2018)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (ΠΡΟΧ. 65/2018)

Πατήστε εδώ για την προκύρυξη

Πατήστε εδώ για το ΤΕΥΔ