ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ» (ΠΡΟΧ. 62/2019)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ» (ΠΡΟΧ. 62/2019)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ» (ΠΡΟΧ. 62/2019)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

ΤΕΥΔ