ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ- ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΠΡΟΧ. 71/2019)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ- ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΠΡΟΧ. 71/2019)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ- ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΠΡΟΧ. 71/2019)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη