Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 8/3/2023

//Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 8/3/2023

Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 8/3/2023

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα τμήματα του Νοσοκομείου μας, συνολικά και ανά κατηγορία, το ποσοστό του προσωπικού που συμμετείχε στην απεργία, που προκήρυξε και πραγματοποίησε την 08/03/2023 η ΑΔΕΔΥ στην οποία συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσ/κη Μονάδα Καλαμάτας) είναι τo κάτωθι :

 

  ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΙΑΤΡΙΚΟ

146

11

7,53

ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ + ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ

94

8

8,51

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

450

6

1,33

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ + ΤΕΧΝΙΚΟ

188

6

3,19

ΣΥΝΟΛΑ

878

31

3,53

 

Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας