Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 28/02/2024

//Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 28/02/2024

Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 28/02/2024

      

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα τμήματα του Νοσοκομείου μας, συνολικά και ανά κατηγορία, το ποσοστό του προσωπικού που συμμετείχε στην απεργία, που προκήρυξε και πραγματοποίησε την 28/02/2024 η ΑΔΕΔΥ στην οποία συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσ/κη Μονάδα Καλαμάτας) είναι τo κάτωθι :

 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ

ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΙΑΤΡΙΚΟ

160

0

0%

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

94

3

3%

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

430

3

1%

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ

188

7

4%

ΣΥΝΟΛΑ

872

13

1,5%