Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 23/02/2022

//Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 23/02/2022

Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 23/02/2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα τμήματα του Νοσοκομείου μας, συνολικά και ανά κατηγορία, το ποσοστό του προσωπικού που συμμετείχε στην απεργία, που προκήρυξε και πραγματοποίησε την 23/02/2022 η Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν., στην οποία συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσ/κη Μονάδα Καλαμάτας) είναι τo κάτωθι :

  ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΙΑΤΡΙΚΟ

152

3

1,97

ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ + ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ

85

0

0,00

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

436

10

2,29

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ + ΤΕΧΝΙΚΟ

184

9

4,89

ΣΥΝΟΛΑ

857

22

2,57

 

Γραμματεία Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας

email: gram.manager@nosokomeiokalamatas.gr