Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 21/10/2021

//Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 21/10/2021

Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 21/10/2021

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα τμήματα του Νοσοκομείου μας, συνολικά και ανά κατηγορία, το ποσοστό του προσωπικού που συμμετείχε στην απεργία, που προκήρυξε και πραγματοποίησε την 21/10/2021 η Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν., στην οποία συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσ/κη Μονάδα Καλαμάτας) είναι τo κάτωθι :

 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ

ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΙΑΤΡΙΚΟ

152

5

3,29

ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ + ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ

85

1

1,18

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

436

4

0,92

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ + ΤΕΧΝΙΚΟ

184

1

0,54

ΣΥΝΟΛΑ

857

11

1,28

 

Γραφείο Διοικήτριας

email: gram.manager@nosokomeiokalamatas.gr