Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 21/09/2023

//Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 21/09/2023

Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 21/09/2023

Καλαμάτα, 21/9/2023

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα τμήματα του Νοσοκομείου μας, συνολικά και ανά κατηγορία, το ποσοστό του προσωπικού που συμμετείχε στην απεργία, που προκήρυξε και πραγματοποίησε την 21/09/2023 η ΠΟΕΔΗΝ στην οποία συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσ/κη Μονάδα Καλαμάτας) είναι τo κάτωθι :

 

  ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΙΑΤΡΙΚΟ

146

2

1,37

ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ + ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ

94

3

3,19

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

450

5

1,11

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ + ΤΕΧΝΙΚΟ

188

4

2,13

ΣΥΝΟΛΑ

878

14

1,59

Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας