Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 2/11/2023

//Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 2/11/2023

Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 2/11/2023

Καλαμάτα, 2/11/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα τμήματα του Νοσοκομείου μας, συνολικά και ανά κατηγορία, το ποσοστό του προσωπικού που συμμετείχε στην απεργία, που προκήρυξε και πραγματοποίησε την 2/11/2023 η ΠΟΕΔΗΝ στην οποία συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσ/κη Μονάδα Καλαμάτας) είναι τo κάτωθι :

 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ

ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΙΑΤΡΙΚΟ

146

2

1,37

ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ + ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ

94

3

3,19

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

450

4

0,89

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ + ΤΕΧΝΙΚΟ

188

4

2,13

ΣΥΝΟΛΑ

878

13

1,48