Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 16/03/2023

//Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 16/03/2023

Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 16/03/2023

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα τμήματα του Νοσοκομείου μας, συνολικά και ανά κατηγορία, το ποσοστό του προσωπικού που συμμετείχε στην απεργία, που προκήρυξε και
πραγματοποίησε την 16/03/2023 η ΑΔΕΔΥ στην οποία συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσ/κη Μονάδα Καλαμάτας) είναι τo κάτωθι :

 

 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ

ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΙΑΤΡΙΚΟ

146

4

2,74

ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ + ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ

94

3

3,19

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

450

4

0,89

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ + ΤΕΧΝΙΚΟ

188

8

4,26

ΣΥΝΟΛΑ

878

19

2,16

 

Γραμματεία Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας