Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της  09/11/2022

//Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της  09/11/2022

Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της  09/11/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ      

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα τμήματα του Νοσοκομείου μας, συνολικά και ανά κατηγορία, το ποσοστό του προσωπικού που συμμετείχε στην απεργία, που προκήρυξε και πραγματοποίησε την 09/11/2022 η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Ε.Σ.Ε.Ε. στην οποία συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσ/κη Μονάδα Καλαμάτας) είναι τo κάτωθι :

 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ

ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΙΑΤΡΙΚΟ

152

4

2,63

ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ + ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ

94

1

1,06

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

450

10

2,22

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ + ΤΕΧΝΙΚΟ

188

9

4,79

ΣΥΝΟΛΑ

884

24

2,71

 

Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας