Πίνακας τελικής κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας

/, Προσλήψεις/Πίνακας τελικής κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας

Πίνακας τελικής κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας

Καλαμάτα, 6/10/2023

Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2023, στον ιστότοπο της Ν.Μ. Καλαμάτας του Γ.Ν. Μεσσηνίας , τον Πίνακα Τελικής (μετά τη συνέντευξη) Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Β΄ της ειδικότητας, που περιλαμβάνονται στην υπ.αρίθμ. 5632/16-03-2023 προκήρυξη (ορθή επανάληψη) έπειτα από την υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 ΑΔΑ:ΡΛΑΝ465ΦΥΟ-ΑΣΠ Εγκριτική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.». 

Οι υποψήφιοι θα κληθoύν στη διαδικασία της κατ΄ άρθρο (3) της  υπ. αρίθμ Γ4α/Γ.Π.οικ.11510/20-02-2023 ΦΕΚ 1021 Β’/26-02-2023 Απόφασης του  Υπουργείου Υγείας, αποδοχής των θέσεων.

telikos_pinakas_katataxis_pathologia_ogkologia