ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ«ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο 2021Β, στο Δ.ΙΕΚ του Νοσοκομείου Καλαμάτας, για το Εκπαιδευτικό Έτος 2021-2022

//ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ«ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο 2021Β, στο Δ.ΙΕΚ του Νοσοκομείου Καλαμάτας, για το Εκπαιδευτικό Έτος 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ«ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο 2021Β, στο Δ.ΙΕΚ του Νοσοκομείου Καλαμάτας, για το Εκπαιδευτικό Έτος 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ

2021-10-01T13:24:07+00:00Tue 28.09.2021|Δελτία Τύπου|