Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας

//Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας

                                                                             Καλαμάτα 28.09.2020

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

e-mail:gram.manager@nosokomeiokalamatas.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης

της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας

Μία ακόμη σημαντική παρέμβαση ουσιαστικής αναβάθμισης ολοκληρώθηκε αυτές τις μέρες στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Πρόκειται για τον αρχιτεκτονικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκφράζεται από την μια τόσο ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια του κάθε ασθενούς κατά το χρόνο της επίσκεψης και αναμονής του, όσο και να διασφαλίζεται η καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας σ’ αυτόν.

Οι εργασίες ανακαίνισης της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας πραγματοποιήθηκαν με χρήματα που προέρχονται από την δωρεά της Καπνοβιομηχανίας ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 

Η Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας εξυπηρετεί ασθενείς με μεσογειακή αναιμία και επίσης γίνονται μεταγγίσεις αίματος σε αιματολογικούς ασθενείς, θεραπείες σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα και λέμφωμα καθώς και εγχύσεις σιδήρου σε ασθενείς με σιδηροπενία. Κατά μέσο όρο μηνιαίως εξυπηρετούνται 500 άτομα και γίνονται 70 μεταγγίσεις και 220 ενδοφλέβιες θεραπείες. Επίσης λειτουργεί Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Κλινικής Αιματολογίας και το 2019 εξυπηρέτησε 7.124 άτομα. Η Μονάδα στελεχώνεται από δύο (2) ιατρούς Αιματολόγους και εξειδικευμένο νοσηλευτικό και βοηθητικό  προσωπικό.