Νέος επικουρικός ιατρός Οφθαλμίατρος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

//Νέος επικουρικός ιατρός Οφθαλμίατρος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Νέος επικουρικός ιατρός Οφθαλμίατρος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Καλαμάτα, 20/11/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρουσιάστηκε σήμερα στο γραφείο της Διοικήτριας του Γ.Ν.Μεσσηνίας κ.Ελένης Αλειφέρη, και ανέλαβε υπηρεσία, o ιατρός κ.Λαουδίκος Χρύσανθος-Χρήστος, με ειδικότητα Οφθαλμολογίας, ο οποίος διορίζεται ως επικουρικός ιατρός, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με σύμβαση διάρκειας δύο (2) ετών.

Ο ιατρός θα ενισχύσει το ιατρικό προσωπικό του Οφθαλμολογικού Τμήματος της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας.

 

Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας