Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της ΤΟΜΥ Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην πόλη της Καλαμάτας.

///Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της ΤΟΜΥ Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην πόλη της Καλαμάτας.

Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της ΤΟΜΥ Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην πόλη της Καλαμάτας.

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.