ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.44/2023ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

///ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.44/2023ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.44/2023ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη