ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.43/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.43/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.43/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη