ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.08/23 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΓΛΥΚΑ)

///ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.08/23 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΓΛΥΚΑ)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.08/23 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΓΛΥΚΑ)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη