Ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας με μία Παιδοψυχίατρο

//Ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας με μία Παιδοψυχίατρο

Ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας με μία Παιδοψυχίατρο

Καλαμάτα, 20/4/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ορκίστηκε σήμερα Τρίτη 20/4/2021 στο γραφείο της Διοικήτριας του Γ.Ν.Μεσσηνίας η Παιδοψυχίατρος κ.Κατσικερού Μαρία, η οποία διορίζεται ως επικουρική ιατρός με σύμβαση διάρκειας δύο (2) ετών.

Η νέα ιατρός θα ενισχύσει το προσωπικό του Κέντρου Ψυχικής Υγείας παρέχοντας παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες καθώς τα τελευταία χρόνια στο νομό Μεσσηνίας δεν υπήρχε κανένας παιδοψυχίατρος σε δημόσια δομή υγείας, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια ταλαιπωρία, αφού τα παιδιά που χρειαζόταν παρακολούθηση αναγκαστικά αναζητούσαν γιατρούς στους όμορους νομούς.

Το ιατροπαιδαγωγικό κέντρο είναι μία σημαντική Μονάδα Ψυχικής Υγείας για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους. Προσφέρει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα για ψυχοκοινωνικά  προβλήματα συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση  και τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους σε εξωνοσοκομειακή δομή.

Η Διοικήτρια κ.Ελένη Αλειφέρη καλοσωρίζοντας την κ.Κατσικερού συζήτησε μαζί της για θέματα ψυχικής υγείας, τονίζοντας την σημασία ενίσχυσης των ψυχιατρικών δομών στο Νομό Μεσσηνίας η οποία αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Διοίκησης.

Στα πλαίσια ενίσχυσης των ψυχιατρικών δομών έχουν υποβληθεί προτάσεις για χρηματοδότηση στη Περιφέρεια Πελοποννήσου δύο νέων δομών.

α) Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών μέσω κινητής μονάδας ψυχικής υγείας στο Νομό Μεσσηνίας με την πρόσληψη δύο ατόμων (1) ΠΕ Παιδοψυχιάτρων και (1) ΠΕ Ψυχολόγων.

β) Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’οίκον με την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων (1) Ψυχίατρος (1) Ψυχολόγος (1) Επισκέπτης Υγείας ή Νοσηλευτής (1) Κοινωνική Λειτουργός

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι εκκρεμούν οι προσλήψεις δύο (2) ιατρών Ψυχιάτρων (Επιμ Β΄).