Εγκατάσταση σύγχρονων εξυπηρετητών για την εξασφάλιση της ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδομένων του Νοσοκομείου

//Εγκατάσταση σύγχρονων εξυπηρετητών για την εξασφάλιση της ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδομένων του Νοσοκομείου

Εγκατάσταση σύγχρονων εξυπηρετητών για την εξασφάλιση της ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδομένων του Νοσοκομείου

Καλαμάτα, 1/12/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια διασφάλισης της υψηλής διαθεσιμότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και για τη εξασφάλιση της ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδομένων το Νοσοκομείο Καλαμάτας προχώρησε το προηγούμενο διάστημα σε αντικατάσταση των εξυπηρετητών όλων των υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Συγκεκριμένα εγκαταστάθηκαν σύγχρονοι εξυπηρετητές σε cluster διάταξη και για την ασφάλεια των δεδομένων Data Storage, BackUp Server και Tape Library. Έγινε μεταφορά όλων των συστημάτων στον νέο υπολογιστικό σύστημα.

Να τονίσουμε ότι το προηγούμενο σύστημα λειτουργούσε από το 2007.

Το κόστος της παρέμβασης είναι της τάξης 150.000€ με πόρους του Νοσοκομείου μας.

 

Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας