Δημοσίευση ΚΥΑ για την λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ

//Δημοσίευση ΚΥΑ για την λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ

Δημοσίευση ΚΥΑ για την λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ

Καλαμάτα, 12/3/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1485/Β’/5-3-2024 η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και απαιτούν παραμονή στο Νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας.

FEK-2024-Tefxos B-01485-downloaded -05_03_2024

 

Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας