ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) (40_2022)

///ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) (40_2022)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) (40_2022)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.