ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ,ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ&ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ” ΠΡΟΜ.37/2023

///ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ,ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ&ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ” ΠΡΟΜ.37/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ,ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ&ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ” ΠΡΟΜ.37/2023

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.