Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ.24/2019 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

///Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ.24/2019 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ.24/2019 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ