Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ. 22/2020 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν.)

///Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ. 22/2020 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν.)

Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ. 22/2020 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν.)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΕΕΣ