Διακήρυξη αρ. 22/2023 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

///Διακήρυξη αρ. 22/2023 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διακήρυξη αρ. 22/2023 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη