Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ.20/2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

///Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ.20/2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ.20/2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη