Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ. 19/2021 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

///Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ. 19/2021 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ. 19/2021 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη