Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ.19/2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

///Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ.19/2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ.19/2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ