Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ. 15/2021 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

///Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ. 15/2021 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ. 15/2021 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη