Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ. 14/2021 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ

///Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ. 14/2021 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ. 14/2021 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη