Διακήρυξη αρ. 6/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Τρις Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων

///Διακήρυξη αρ. 6/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Τρις Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων

Διακήρυξη αρ. 6/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Τρις Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων

πατήστε εδώ για το κείμενο της διακήρυξης