Διακήρυξη αρ. 18/2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

///Διακήρυξη αρ. 18/2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Διακήρυξη αρ. 18/2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ