Διακήρυξη αρ. 18/2020 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

///Διακήρυξη αρ. 18/2020 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Διακήρυξη αρ. 18/2020 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18_20

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 18_2020