Διακήρυξη αρ. 14/2017 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΩΝ TEXNHTOY ΝΕΦΡΟΥ)

///Διακήρυξη αρ. 14/2017 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΩΝ TEXNHTOY ΝΕΦΡΟΥ)

Διακήρυξη αρ. 14/2017 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΩΝ TEXNHTOY ΝΕΦΡΟΥ)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

ΕΕΕΠ