Διακήρυξη αρ. 11/2017 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

///Διακήρυξη αρ. 11/2017 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διακήρυξη αρ. 11/2017 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για το Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ).