Διακήρυξη αρ. 10/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ

///Διακήρυξη αρ. 10/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ

Διακήρυξη αρ. 10/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10_20

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΑΝΤΙΩΝ