Διακήρυξη αρ. 07/2023 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ COVID-19

///Διακήρυξη αρ. 07/2023 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ COVID-19

Διακήρυξη αρ. 07/2023 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ COVID-19

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη