Διακήρυξη αρ. 07/2018 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

///Διακήρυξη αρ. 07/2018 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

Διακήρυξη αρ. 07/2018 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

Πατήστε εδώ για την περίληψη

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη