Διακήρυξη αρ. 07/2017 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ

///Διακήρυξη αρ. 07/2017 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διακήρυξη αρ. 07/2017 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠ)