Διακήρυξη αρ. 05/2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

///Διακήρυξη αρ. 05/2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Διακήρυξη αρ. 05/2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

Πατήστε εδώ για διευκρινίσεις