Διακήρυξη αρ. 03/2017 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια MHXANHMATΩN TEXNHTOY ΝΕΦΡΟΥ

///Διακήρυξη αρ. 03/2017 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια MHXANHMATΩN TEXNHTOY ΝΕΦΡΟΥ

Διακήρυξη αρ. 03/2017 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια MHXANHMATΩN TEXNHTOY ΝΕΦΡΟΥ

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης