Διακήρυξη αρ. 02/2020 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ

///Διακήρυξη αρ. 02/2020 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ

Διακήρυξη αρ. 02/2020 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη