Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Συγκροτήματος Επεξεργασίας Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων (ΑΔ 1/2017)

///Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Συγκροτήματος Επεξεργασίας Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων (ΑΔ 1/2017)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Συγκροτήματος Επεξεργασίας Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων (ΑΔ 1/2017)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ