Διακήρυξη ΑΔ 8/2020 Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων

///Διακήρυξη ΑΔ 8/2020 Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων

Διακήρυξη ΑΔ 8/2020 Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων

πατήστε εδώ για το κείμενο της διακήρυξης